Filipino Jesuits Literary Blog

Saturday, January 21, 2006

Ang Panaginip ni Icarus

ni Sch. Weng Bava, SJ

Miminsang nabanggit
ko na sa 'yo ang
napagin'pan kong
pagsasa-ibon mo
kung paanong isang
katanghaliang tapat
bigla mong inunat
ang dalawa mong kamay
at kumampay kang
parang sumasagwan
sa hanging nilalambungan
ng maninipis na ulap

Ibinaling-baling mo
ang iyong tuka nang
pakal'wa't pakanan
tinitiyak kung
may lawing magtatangka
na dagitin ka o ang yong
inakay
nang makuntento--
kinahig mo nang pagka
bilis-bilis ang lupang
'yong kinatitindigan at
nasulasok ng alikabok
ang tigang na paligid

Subalit 'di mo alintana
ni ininda ng bagwis
mong katutubo pa lamang
ang naglalaglagang
butil ng buhanging
nakapupuwing
nanlilisik ang iyong
titig sa naglalagablab na apoy
sa kalawakan
at 'sang saglit pa
pumailanlang kang
parang guryong humulagpos
sa bisig ng mananaranggola

Humahagibis ang pagsibat
sa maugong na langit
habang sa ibaba--naghihiyawan
sa galak at wari'y inggit
ang mga puno ng aguho

Sumisirko-sirko
nagpupumisik sa
nakalululang tarik
sa kinakakanlungan
ng buwan at bituin at araw

Inunat ko ang mga kamay
kumampay sa hanging
parang naglalayag
at unti-unti, sumibol
ang sarili kong bagwis

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home