Filipino Jesuits Literary Blog

Saturday, August 19, 2006

Demonyita

At magandang umaga din, sa iyo, misis.
Mabuti naman at natapos ka na ring dumakdak:
Pagkat kasalukuyan mong
Kinukubli
Ang malaking tinga sa ngipin mong pustiso na
ilang libo rin ang bayad
sa ilang libo ring kinupit.

Magandang hapon po.
Huwag mag-aalala, misis, at napansin na namin
ang terno mong pink na blusa at pantalon
na kakulay ng iyong lipstick na imported
at polish na ipinabili mo pa sa anak mo sa Maynila.
Napaniniwala mo na kaming mayaman ka,
sa halip ng pagkaboses Matutina.

Aba, isang magandang gabi, misis.
Subalit batid naman namin
na ang kaputian mo ay isang panlilinlang
isang pandaraya
tulad ng sari-saring mga aninong namamahay sa iyong puso
na hindi sadyang ipinapamalas
ng baluktot mong Ingles.

Salamat po, misis.
Hindi ko po sukat-akalain
na ngayon ko lang mapatutunayan
na kailangan laging handa:
na ang demonyo ay laging nagbabanta
at ang ate niya ang nagpapasuweldo.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home