Filipino Jesuits Literary Blog

Tuesday, January 16, 2007

2nd Prize (Tula)

( 2nd PRIZE )

Ulilang Lata

By Rico Adapon

Sa isang madilim at ulilang bayan,

Doon isinilang latang walang laman

Di kaginsa-ginsa’y pinulot na lamang

Nitong mga batang hari ng tambakan.

Sinikap maging tambol

Nitong mga musikerong pulpol,

Sinabayan ng himig, palakpak at sipol,

Sa tambaka’y muling nagbalik,

Ang ulilang latang wari’y humihibik,

Sa kamay ng pulubing tila nanabik,

Sa kalansing ng baryang hindi umiimik,

Pamatid gutom ngayong paskong sasapit.

Ulilang lata’y ipinukol,

At muling naging tambol,

sinabayan ng matinis na ungol,

at tahol ng mga asong ulol,

at mga kerubing sumisipol

sa pagsilang ng Hari at sanggol.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home