Filipino Jesuits Literary Blog

Tuesday, January 16, 2007

Winner of the Christmas Literary Contest

( 3rd PRIZE )

Munting Hari

by Henry Ponce

Sa kadiliman ng gabi, mga tala ay nagniningning

Ngunit katangi-tangi ang isang bituin

Nagdala ng pananabik sa mga pusong nananalangin

Sa isang manunubos na pinangakong darating

Matamlay na gabi ay biglang sumigla

Pagsilang ng munting Hari’y nakamamangha

Daladala Niya’y pag-asa para sa masa

Alay Niya para sa buong madla

Isang munting Hari ngayo’y isinilang na

Walang korona ngunit mga anghel Siya’y sinasamba

Makapangyarihang Diyos na maamo’t mapagkumbaba

Kaligtasan ang dala ng Batang pinagpala

Tanong ng marami, nasaan ang munting Hari

Matatagpuan mo Siya sa sabsaban ngayong gabi

Sa dayaming trono Niya wala Siyang paki

Dalawin mo Siya’t huwag kang mag-atubili.

Ito na ang hinihintay ng mga pusong nalulumbay

Pagsilang ng munting Hari na isa lang ang pakay

Mga tao’y sa kasalanan, hindi mamamatay

Sa pag-ibig sa sangkatauhan, buhay Niya’y iaalay.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home